Water Wheel 2006 Memsie Sauvignon Blanc Semillon Roussanne Chardonnay White (Bendigo) Review

White Blend from Bendigo Australia

Review Score: 83
Winery: Water Wheel
Grape: White Blend
Designation: Memsie Sauvignon Blanc Semillon Roussanne Chardonnay
Vintage: 2006
Province: Victoria
Region: Bendigo

83

POINTS

Our Review